top of page

Bier  

Honningbierne er truet af kendte og ukendte sygdomme, og der er en stigende erkendelse af, at den moderne biavl med fokus på en høj honningproduktion er en belastning for bifamilierne. Bierne kan i stedet for passes med en holistisk/biodynamisk orienteret forståelse for deres behov og væsen som et “sol væsen”. 

Der er for tiden er del tiltag og initiativer for at styrke biens vilkår biens naturlige sundhed. 

Jeg holder løbende bikurser, se mere under kurser.

 

bottom of page