top of page

Biodynamisk biavl en introduktion!

Af jordbrugsteknolog Erik Frydenlund

 

I dag er der flere og flere mennesker som ønsker at holde bier på biernes præmisser, at holde bier på en måde som styrker biernes naturlige sundhed og væsen. Almindelig konventionel biavl er i dag ikke så naturlig som mange forestiller sig, vi har hidtil antaget at almindelig biavl stort set er naturlig og næsten økologisk! Men som i alle andre produktionsformer har der også her været et stort fokus på at optimere udbyttet af honning ved hjælp af tiltag som kunstig dronning avl, indsætning af kunstige vokstavler, fodring med sukker, fratagelse af drone yngel, og brug af dronning gitter. Mindre fokus har der været på at forstå bierne på biernes præmisser og at forstå biernes væsen! og hvorfor skulle man også det, det er jo gået meget godt hidtil!Det er i dag kendt af de fleste at bierne ikke har det så godt. Følgende vil jeg pege på nogle ting som svækker dem, og efterfølgende vil jeg give et bud på hvad der kan gøres for at forbedre deres situationen. Interessant nok er det på alle punkter os/mennesket der har skabt problemet!

Kunstig dronning avl

Der bliver i dag produceret rigtig mange Kunstige dronninger, nogle få biavlere specialiserer sig i at lave en masse højtydende produktive dronninger, som derefter bliver sendt med posten til biaavlerne. Nogle dronninger bliver sendt som ubefrugtede og nogle er kunstigt befrugtet så man også har styr på hvem der er det hanlige afkom. På den måde kan biavleren nemt hele tiden få gode produktive dronninger, ved at skifte den gamle dronning ud før hendes produktion går ned af bakke. Dette er blevet en af grundpillerne i moderne biavl og det kan være lidt svært at forstå, hvad skulle der så være forkert ved det! Men, hvis vi forestiller os at en bifamilie er en organisme, og ser på den som en helhed, i stedet for 50.000 insekter der er gode til at arbejde sammen, kan man forestille sig at det er bedre at den formering foregår indenfor denne organisme i stedet for en fremmed dronning der kommer fra Jylland eller Hawaii, eller hvor de nu kommer fra. Dronningen er hjertet i bi organismen, og en bifamilie bryder sig da heller ikke om at få en fremmed dronning. Det sker da også tit at de frastøder en kunstig ny dronning. Den nye dronning bliver altid indsat i et beskyttende bur hvor de skal æde sig igennem noget sukkerdej for at komme ind til hende, til den tid har hun fået bistadets duft og changen for at hun bliver godtaget er større.Hvad kan vi gøre: Naturlig sværmningDen første grundpille i biodynamisk biavl er formering ved naturlig sværmning. I 1923 holdt Rudolf Steiner flere foredrag til arbejderne ved Goetheanum i Schweitz, som er kaldt ”Åndens virksomhed i naturen – bier, hvepse og myrer” (Herefter vil jeg kalde den ”Bikurset”). Det var tydeligt at det lå Steiner meget på hjertet at få kommunikeret vigtigheden af disse insekter, han advarede i disse foredrag kraftigt imod kunstig dronning avl, som man allerede var begyndt med på det tidspunkt. Han mente at det på længere sigt ville svække biernes vitalitet og det ville give store problemer i fremtiden. Men som han sagde så vil det nok blive brugt alligevel, men så kan vi jo mødes om hundrede år og snakke om det igen!Det er nu cirka 100 år siden at kunstig dronning avl begyndte og det er meget interessant at høre Steiners klare ord på første side i Bi kurset: ”Kunstig dronning avl er en overordentlig gunstig forholdsregel, og kan fremtræde som noget godt, men at hele biavlen vil høre op i løbet af hundrede år, hvis man kun vil anvende kunstigt avlede bier, det som i kortere tid er noget overordentligt gunstigt, kan forme sig sådan, at der i tidens løb fører til, at hele sagen atter bliver tilintetgjort”.Her er en af sommerens sværme som satte sig i æbletræet. Det er altid imponerende hvilken vitalitet og livskraft en ny sværm kommer med når de starter deres nye liv.…………….Det er et syn for guder at se en sværm på ti – tyve tusinde bier som suser rundt i luften, meget kaotisk og ukontrolleret ser det ud, men efter et stykke tid begynder de alle sammen at bevæge sig i en retning og finder forhåbentlig noget at sætte sig på ikke alt for langt væk.Sværmning er for biernes en slags blomstring/kaos proces hvor de udvider sig til omgivelserne og kosmos og hvor de henter ny energi til deres nye næste liv!De fleste biavlere gør i dag flere ting for at hindre at bierne sværmer, derfor åbner de fleste biavlerne bistadet minimum hver tiende dag for at tjekke om der er nye dronninger på vej og hvis der er, bliver de fjernet. Desuden er der også nogle der klipper dronningens vinger, så hvis hun prøver at sværme kan hun ikke flyve, og falder dermed ned på jorden lige foran bistadet!Grøn ørkenEt nyt begreb som hedder Grøn ørken er kommet på banen, det betyder at når vi kigger ud i det Danske landskab ser det grønt og frodigt ud, men for bierne er det en ørken hvor der ikke er nogle blomster til dem. Landskabet består hovedsagligt af store marker hvor ukrudtet er sprøjtet væk, og hvor selve afgrøden ikke har blomster som bierne kan leve af, mange af de blomstrende hegn er blevet trimmet eller fældet så markerne kan blive større. Den lille stribe rabat der er tilbage ved vejen er ofte blevet overgødet hvilket betyder mere bladvækst og færre blomster. Derfor er det i dag ofte bedre at have bier ved byer end ude på landet! En anden grøn ørken er græsplænen, vi bruger i dag meget energi og tid på at holde græsplæner korte, tætte, trimmede og grønne, og fri for blomstrende planter, igen er det en grøn ørken for bierne hvor der ingen blomster er.Undersøgelser har vist at jo flere forskellige slags pollen bierne lever af, jo stærkere er deres immun system, det er derfor ikke så vigtigt med store mængder, men mere vigtigt at der er et bredt udvalg af pollen i hele vækst sæsonen.Hvad kan vi gøre – Så blomsterDe fleste har mulighed for at så nogle blomster et eller andet sted, som er til gavn for bierne. Der er flere frø firmaer der sælger blandinger til insekter som indeholder en blanding af et årige blomstrende planter som blomstrer over længere tid, det er bl.a.: Boghvede, Honningurt, Hjulkrone, Dild, og Morgenfrue, Tidligt på året er planter som Erantis, Vintergæk og Krokus meget vigtige, senere kommer Mælkebøtten, det siges at Mælkebøtten er den vigtigste plante for bierne i Danmark! I græsplænen og parken kan man lade områder vokse op og lade dem blomstre før man slår græsset og efterhånden vil der komme flere forskellige blomstrende planter ind i græsplænen. Det er også sjældent nødvendig at gøde græsplanen, det vil også give flere blomster. Landmanden kan fx lade være med at sprøjte, have hegne som får lov og plads til at blomstre, så bælter i marken med blomster til insekterne, og have vedvarende græsmarker hvor der er blomstrende planter.Fodring med sukkerDe fleste biavlere fjerner alt honningen fra bierne sidst på sommeren og derefter fodre dem med sukker. Mange biavlere mener endda at det ligefrem er sundere for bierne, sukkeret er helt rent og derved mener de at det er bedre for bierne, så man fx undgår diare hos bierne. I Danmark er det endda forbudt at fodre bierne med Honning! Honning er generelt betegnet som sundt når det skal sælges til mennesker, men bierne påstår de sjovt nok- har bedst af sukker! Nu er der dog kommet forsøg som viser det man kunne forvente, nemlig at for bierne er honning også sundt, det styrker nemlig deres immunforsvar i forhold til sukker. En Amerikansk undersøgelse viser at honningen aktiverer enzymer, som bliver brugt til at nedbryde fremmedstoffer, som fx pesticider, sukker aktiverer ikke disse stoffer. Bierne er Desuden stærkt påvirket af det de spiser, det er bl.a. med til at påvirke dem på et tidligt stadie om de bliver til en arbejder bi, drone eller dronning. Biernes ernæring påvirker dem altså helt ind i det fysiske.Hvad kan man gøreDet bedste for bierne er at man lader dem beholde nok honning så man er sikker på at de kommer igennem vinteren, en mulighed er at lade dem beholde det hele og så til foråret når de er nået sikkert igennem vinteren at høste det der er tilbage. Man skal bare være sikker på at det ikke er rapshonning de skal leve af, da det kan krystallisere og så kan bierne ikke udnytte det.Bierne lever næsten udelukkende af næring som kommer fra plantens blomster området, som pollen og nektar. Sukker som almindeligvis bruges til fodring er lavet fra roer =rod eller rør sukker= stængel, altså ikke fra blomster området, bierne skal derfor bruge kræfter på at løfte sukkeret op til blomsterområdet. Steiner foreslår i den forbindelse at kamille the tilsat i foder blandingen kan være en hjælp for bierne. En foderblanding som bruges af biodynamiske biavlere i Tyskland består af: 3 kg hvidt sukker, 1 liter vand, 0,3kg honning, 1 liter kamille the og lidt salt.Bien og blomsten hører sammen!…………..indsætning af vokstavlerI dag er det mest almindeligt at indsætte kunstige vokstavler i rammerne som bierne så bygger ud, derved er arkitekturen givet for bierne og de bliver derved ansporet til at lave arbejder celler i nøjagtig samme størrelse, det giver flest arbejder bier og den højeste produktion. Vokstavlerne er lavet af gammel omsmeltet voks, som måske tidligere også er smeltet om, så det er rigtig genbrug! De indsatte tavler er så tykke at bierne bare kan trække voksen ud, så bierne er fri for selv at svede voks, og når de ikke skal arbejde så meget med at lave vokstavler kan de jo lave noget mere honning.Og hvad er der så forkert med det? Vokstavlerne er en del af Bi familiens organisme, det er en del af deres krop som de bliver født i, lever på, danser på, vibrerer på, kommunikerer med hinanden på! En selvbygget vokstavle er et fantastisk bygningsværk hvor man kan undre sig over hvordan det i det hele taget kan lade sig gøre, uden 10 års skolegang, studenter eksamen og videregående arkitektuddannelse!Det er imponerende at se sådan en nybygget voks tavle, klare sekskantede former, utroligt let og næsten gennemsigtig, vokstavlerne er en del af deres krop!…………….Hvad kan man gøre – lad bierne bygge selv.Bierne har en højere temperatur når de sveder voks, hvilket er sundt for dem, og det er en naturlig del af biens livscyklus at den på et tidspunkt sveder voks. Bien har en vokskirtel på maven hvor den kan producere voks fra, det er en unik egenskab ved honningbien at den selv kan producere voks, hvepsen må fx hente ting fra naturen, som den forarbejder med spyt, og kitter sammen til celler, men honningbien kan selv lave voks. Bivoksen indeholder lys og når vi brænder den af i form af bivokslys afgiver den igen lys!Her ses en vokstavle som bierne selv har bygget, dette er formen som de gerne vil bygge, hvilket ikke passer særligt godt ind i en firkantet konventionel ramme.En mulighed er så at lade bierne bygge vokstavlerne helt selv, hvilet der er visse udfordringer ved for biavleren, eftersom alle rammer er firkantede og bierne ikke har lyst til at bygge firkantet! Alternative stader som det Gyldne stade (Einraumsbeute på tysk) og Topliste stadet (Top bar på engelsk) er specielt lavet til at bierne bygger selv, men det kan stadig være en udfordring at få bierne til at holde sig indenfor rammerne. Et Sydamerikansk bistade udviklet af Oscar Perone giver den ultimative mulighed for bierne til selv at bygge som de vil, der er nemlig slet ingen rammer i yngelområdet, kun nogle lister i toppen hvor de kan bygge helt frit fra.Her en ramme fra “Det gylden stade” rammen er smal og høj og derfor mere velegnet til at bierne selv bygger.………….SprøjtemidlerDer bliver i dag bruger rigtig mange sprøjtemidler –stadigvæk! Ikke bare i landbruget men også i private haver. Sprøjtemidler er i dag blevet mere sofistikeret, førhen kunne man se døde bier foran bistadet hvis de havde været udsat for sprøjtemidler. I dag findes der de såkaldte systemiske pesticider som bliver optaget og transporteret af planten, derved dræber de i lang tid de insekter som angriber planten. Bierne dør ikke direkte af det, men det påvirker deres nerve system så de har sværere ved at orientere sig, så måske bierne slet ikke kommer hjem. Det menes derfor at de sprøjtemidler som hedder Neonicotinoider er skyld i Collony collaps disorder (CCD) i USA og Europæiske lande som Frankrig, i Danmark har der ikke været konstateret CCD selvom det bliver brugt til bejdsning af Raps. Heldigvis er der nu et midlertidigt forbud mod Neonicotinoider indtil det bliver yderligere undersøgt.I en undersøgelse i Maryland USA fandt man i gennemsnit ni forskellige pesticider og fungicider i biernes pollen, i en prøve fandt forskerne 21 forskellige kemikalier, en yderligere undersøgelse vidste at når bierne fik en sådan pollen faldt deres evne til at bekæmpe den frygtede parasit Nosema drastisk.Bekæmpelses midler bliver i dag kun undersøgt om de er akut giftige for bier, og ikke om deres cocktail effekt skader bierne på længere sigt. Den danske bi forsker Per Kryger fra Århus universitet siger: Pesticider og fungiciders effekter på bier er langt mere komplicerede end undersøgelser af deres akutte giftighed afslører. Og det bliver næsen umuligt at opdage synergieffekterne mellem de mange midler.Desuden ved vi at bierne hellere vil aflejre kemikalier og tungmetaller i deres egen krop, end som at afsætte det i honning, pollen og voks, derfor bliver de også nogle steder brugt til at undersøge hvor mange tungmetaller der er i nærheden af en lufthavne, hvor de døde bier bliver undersøgt for indhold af tungmetaller.Hvad kan vi gøreHold på med at bruge kemiske sprøjtemidler i naturen, de hører ikke til der, og dyrk biodynamisk eller økologisk.Opstil bistaderne på biodynamiske og økologiske dyrkede områder, eller natur arealer.Lade bierne selv producere og bygge vokstavler, derved undgår man recirkulering af voks hvor der kan være aflejring af kemiske ting.……….Elektromagnetiske strålingerPå grund af vores behov for at være i kontakt med omverden er hele Danmark nu gennemstrålet af forskelige elektromagnetiske strålinger, bierne er følsomme væsener som bl.a. orienterer sig ved hjælp af jorden naturlige magnetiske strålinger, det virker derfor logisk er de kan være forstyrret når der kommer andre typer strålinger ind på deres ”radar”! Der er lavet et forsøg hvor man indsatte en mobil telefon i et bistade som modtog beskeder engang imellem, det endte med at bierne forlod bistadet! Man kan sige at bierne har ikke behov for at koble sig på World Wide web (www), da de i forvejen har kontakt til naturens web!Hvad kan vi gøreVi kan afskaffe mobiler, trådløst internet og GPS’en, men det er der nok ikke så mange der vil være med til. Jeg mener heller ikke det er en løsning af pakke bistadet ind i en beskyttende kapsel, eftersom det hører til biernes væsen at være i kontakt med omgivelserne, verden, kosmos! så indtil videre har jeg ikke nogen løsning på problemet.Varoa midenVaroa miden er en lille mide som lever på bien hvor den suger blod. Varoa miden kommer oprindeligt fra Asien og var det ikke for menneskets trang til at fragte bier og specielt dronninger rundt i hele verden, ville den sikkert stadig kun have været i Asien.Bierne dør ikke direkte af Varoa miden, men de bliver svækket og får nemt forskellige sygdomme der bliver overført gennem blodet.Hvad kan vi gøreI de fleste tilfælde er det stadigt nødvendigt at behandle mod Varoa miden, hidtil har jeg brugt Bivital som består af æteriske olier og oxalsyre, og kan købes hos Swienty. Bivital slår ikke direkte miderne ihjel, men det får bierne til at rengøre sig mere end de normalt gør, og miderne falder af. Det er nemt at bruge og er også relativt effektivt, den eneste ulempe er at man skal behandle flere gange da de mider som er forseglet i ynglen ikke bliver påvirket.På længere sigt handler det om at styrke bierne til selv at bekæmpe Varoa miden, der er her ikke nogle nemme vupti løsninger. Ved fx at lade bierne selv bygge tavler og svede voks, når bierne selv sveder voks skaber de en højere temperatur, hvilket varoa miden ikke kan lide. Ellers tror jeg på at det er vigtigt for bierne at de kan skabe deres eget miljø med temperatur, dufte og fugtighed, derfor mener jeg at bistadet principielt skal være lukket for oven og åbningen for neden, så der ikke er gennemtræk i bistadet. På den måde kan de selv regulere deres miljø. Ser man på et bistade hvor bierne har været i fred vil det være totalt lukket foroven og alt vil være bygget tæt sammen hvor der kun er små gange til bierne. Engang fandt jeg en bi familie hos en ældre mand i Odense, han havde tidligere haft fire bi familier og troede ikke at han havde bier mere. En bisværm havde dog fundet et tomt bistade som stod bag ved et skur, og som bestod af to magasiner i Norsk mål med rammer, og et tag. Min fordom sagde mig at der måtte være masse af varoa mider i det, da det aldrig var blevet behandlet eller passet af nogen menneske hånd. Til min store overraskelse vidste det sig at der stort set ikke var nogle varoa mider i det, og bierne var super sunde! En nøje undersøgelse af bistadet vidste at bunden var fuldstændig åben, toppen var derimod fuldstændig lukket, når jeg tog taget og låget af var det fuldstændigt tæt bygget sammen, men lige nok til at bierne kunne bevæge sig rundt imellem de selvbyggede tavler. For en almindelig biavler så det fuldstændig rodet og kaotisk ud og for de fleste ville det krible i fingrene for at få ryddet op i rodet! Dette går stik imod alle lærerbøger som siger at bierne kan ikke overleve varoa miden uden at vi behandler dem imod det. Denne familie havde ikke fået sukker, ikke blevet behandlet mod varoa mider og var ikke blevet åbnet hver tiende dag for at fjerne Drone yngel. Jeg er overbevidst om at al vores godtroende oprydning og indblanding i biernes hjem, skader dem langt mere end det gavner dem!Et kig ned i et bistade hvor bierne aldrig har været forstyrret.………….Brug af Thun’s SåkalenderBierne lever beskyttet i bistadet af den ydre fysiske beskyttelse, desuden lukker bien yderligere med propolis og voks. Når vi åbner bistadet bryder vi denne lukket hed og bierne er påvirket af den kosmiske konstellation som er på dette tidspunkt. Da bierne desuden ernærer sig fra planten/blomsten, er der et slægtsskab med plantens rytme i rod, blad, blomst og frugt.Steiner siger desuden i Bi kurset, at bierne er mest påvirket at solens bevægelse gennem dyrekredsen, og planterne er mest påvirket af månens bevægelse gennem dyrekredsen.Mathias Thun giver følgende anvisninger:Rod dageBierne lidt mindre rolige end varme og lys dage.Bygger kraftigereHonningudbytte lidt under middel.Blad dageBier mere nervøse, stikker mere, flere bier hjemme.Uegnet til arbejde med bier, også uegnet til slyngning og presning af honning.Honningudbytte mindre end gennemsnit.Blomster dageBier meget rolige og behagelige.Yngelpleje og familiens opbygning.De samler meget pollen.Honningudbytte over gennemsnit.Frugt dageBier meget rolige og behagelige.Større nektar flow.Honningudbytte over gennemsnit.Biernes vigtighedDer er mange mennesker der i dag oplever at det vil være dybt tragisk hvis bierne ikke længere er her, vi har en dyb følelse af at der vil mangle noget meget vigtigt hvis de ikke er her. Det er nemt at forstå biernes store værdi som bestøvere i naturen og det er almindeligt kendt at deres værdi som bestøvere i naturen er langt større end den værdi vi kan høste i form af honning. På verdensplan regnes værdien til 1150 milliarder kroner!Steiner bringer desuden et andet aspekt på banen som er langt vigtigere end selve bestøvningen, han beskriver at den gift bier, hvepse og myrer har, som er myresyre, er et slags lægemiddel og befrugtning af naturen som de udbreder i naturen. På side 138 i foredragsrækken Bi kurset siger han følgende: ”Hvis der nu ikke fandtes myrer, bier og hvepse som egentlig er tilbereder af disse gifte, hvad ville der så ske? ja der ville ske helt det samme, som ville ske med menneskehedens forplantning, hvis du pludselig halshuggede alle mænd og kun lod kvinderne være på jorden. Så ville menneskeheden ikke kunne forplante sig, fordi mændenes sæd så ikke ville findes”……”Det er nødvendigt. For skete det ikke, fandtes ikke disse bier, hvepse og myrer, som til stadighed kommer til denne blomsterverden og anbider den, så strømmede ikke den nødvendige myresyre og de nødvendige ”gifte” til disse blomster, og planterne måtte efter nogen tid uddø”Så ifølge Steiner er biernes, hvepsene og myrernes fornemste rolle og opgave derfor at udbrede myresyre ”gift” i naturen og at den faktisk vil uddø hvis de ikke gjorde det. Så foruden den vigtige bestøvning foregår der en endnu vigtigere vitalisering af naturen gennem biernes, myrernes, og hvepsenes gift, myresyren.Bierne udfordrer os til at forstå dem!Der er i dag mange udfordringer ved at holde bier. Det er specielt varoa miden som giver de største udfordringer, Da jeg var i England holdt jeg 10 bi familier fra 1988 til 1995, det var lige før at varoa miden fandt vej til England. Derfor var det på det tidspunkt dejligt nemt at holde bier, de klarede sig altid rimeligt godt, og dem der døde om vinteren blev erstattet af nye sværme.I dag er man nødt til at have et helt anderledes kendskab til bierne for at de ikke skal dø alle sammen, vi er udfordret til at forstå bierne på et dybere plan, det er ikke længere nok at reparere på problemerne, den ene sygdom bliver så bare afløst af den næste. Desværre har der været størst fokus på diverse behandlinger og tekniske løsninger for at komme Varoa miden til livs og ikke så meget at styrke biernes egen vitalitet og sundhed. Der er ingen tvivl om at grunden til at bierne bliver syge er pga. mennesket, så må det også være vores ansvar at bringe dem på ret køl igen!De fleste har levet i den overbevisning at bierne lever da et naturligt og økologisk liv i den måde som de bliver holdt på! Først i de senere år er vi begyndt at vågne op til at det måske ikke er så natuligt alligevel, og det faktisk har ikke været det i mange årAt forstå biernes væsen er en stor spændende opgave, vi kan starte med at stille spørgsmålet hvad kan bierne fortælle os og hvordan ønsker de selv at bo og leve, i stedet for at have som første prioritet at få så meget honning ud af dem som muligt på den nemmeste måde.Skal vi forstå biernes væsen på et dybere plan ligger der en stor kilde til inspiration i Rudolf Steiners foredrag om bierne, som jeg varmt kan anbefale at læse.Hold bier på gården, gartneriet og i byenHvis du har læst så langt, så siger det sig selv at alle jordbrug burde have nogle bier og desuden tænke på at skabe gode forhold for myrer og hvepse. Med en vægt på 0,1 gram per bi kan de virke små og ubetydelige i et moderne landbrug, men hvis man tænker på at der nemt kan være 50.000 bier i en bi familie, giver det måske et andet indtryk! det giver fx en bi per kvadratmeter på 5 ha som er lig med 50.000 kvadratmeter. Desuden er de hurtige, yderst flittige, arbejdsomme og sover aldrig, og kan i øvrigt give et yderst stærkt indtryk når de stikker!Det er da heldigvis også en realitet at de fleste biodynamiske jordbrug i Danmark har bier. Der er en del der selv holder dem og der er nogle der inviterer en biavler udefra til at holde bier på gården. Desuden er biavl i byerne også blevet populært, og der er gode forhold for bier i byen, i 2013 er den bedste kårede honning fra bier ovenpå Odense Hotel.Udvidet bevidsthed!Biernes har brug for hjælp og det kræver at rigtig mange mennesker er med til at forstå og hjælpe dem. Til gengæld kan de være med til at udvide vores bevidsthed, har man selv bier bliver ens bevidsthed pludselig udvidet i en radius af 2 kilometer i alle retninger fra hvor de står; hvad blomstrer nu, hvor flyver bierne hen, hvad står der på markerne, hvem sprøjter nu, hvordan er vejret og meget mere. Et yderst spændende og belivende Bi erhverv!“Det gyldne stade”, et nyt type bistade udviklet i Tyskland af nogle biodynamiske biavlere.Biodynamisk biavls gruppeFor dem der har lyst til at være med i en ny biodynamisk biavlsgruppe findes der nu sådan en i Danmark, vi mødes indtil nu et par gange om året. hvis du er interesseret i at deltage, så kontakt mig på mail: erikfrydenlund@gmail.comFor ydeligere læsning om biodynamisk biavl: Biodynamisk biavl. 2011docxBi hjemmesider:Danmark: www.ebbaogejvind.dkUSA, Michael Thiele: www.gaiabees eller www.themelissagarden.comUSA: www.backyardhive.comEngelsk side: www.biobees.comPå YouTube søg efter: golden hive, topbar hive eller Peroni hive.Demeter biavler i Tyskland: www.imkerei-friedmann.deTysk hjemmeside: www.mellifera.deBøger:Åndens virksomhed i naturen, bier, hvepse og myrer, 8 foredrag af Rudolf Steiner, kan købes af mig for 80 kr. + moms.Wisdom of the Bees, principles og biodynamic beekeeping. Erik Berrevoets.Bees and honey, from flower to jar, Michael Weiler.På hjemmesiden www.gaiabees.com har Michael Thiele fra Californien lavet en hjemmeside som kan give inspiration til en anden måde at holde bier på.

bottom of page