top of page

Forsøg med kisel på Hokkaido 

Samme dag som besprøjtning      ----       dagen efter.     --------           to dage senere.

bottom of page