Kurser

Alle kurser er afholdt af Erik Frydenlund med mindre andet er angivet.

 

Du tilmelder dig ved at udfylde formularen og indbetale kursus beløbet på konto nr. 8401 4221133 i Andelskassen Merkur.

IMG_8313.jpg

Sucess! Besked modtaget.

 

Biodynamisk Bi kursus - 2022

Lørdag d. 23 april fra kl 10 til 15.30 i min bigård syd for Odense.

Honning bierne er truet af kendte og ukendt sygdomme, og der er en stigende erkendelse af at moderne biavl med fokus på kunstig dronning avl, indsættelse af vokstavler og fodring med meget sukker, er på bekostning af biernes naturlige sundhed og tilsidesætter biens egentlige natur som er et kosmisk solvæsen.
 På kurset vil vi se på alternative måde at holde bier på, som tilgodeser deres væsen og behov, hvilket giver bedre livsvilkår og større sundhed for bierne!


Vi vil se på følgende emner:

  • Hvad er biets væsen ud fra Rudolf Steiners indsigt i bier.

  • Biernes betydning for naturen og honningens værdi for os.

  • Forskellige typer bistader: Opstabling, Top liste stadet og Det gyldne stade.

  • Varoa behandling.

  • Start af nye familier.

  • Presning af honning i stedet for slyngning.

  • Brug af Maria Thuns stjerne kalender i forbindelse med bierne.

  • Hvordan holder man bier i haven.

 

Denne type biavl betyder: mindre arbejde, mindre kompliceret, færre omkostninger, mindre honning, større sundhed og gladere bier. 
Kurset henvender sig til alle der har eller som ønsker at få bier, og dem som bare ønsker at lærer den fascinerende bi verden bedre at kende.


Sted: I min have og hus i Højby på: Nr. Lyndelse vej nr. 19, 5260 Odense S.


Pris: 500kr  inkl. kaffe og te. Beløbet indbetales på konto 8401-4221133


Tilmelding og spørgsmål på mail: erikfrydenlund@gmail.com

Landbrugskurset
- bidrag til fornyelse af landbruget og havebruget på
åndsvidenskabeligt grundlag 27.2.-05.03.22
På Løgumkloster højskole
med Günther Lorenzen, Erik Frydenlund og Jens Otto Andersen

"Landbrugskurset" (8 foredrag af Rudolf Steiner) blev afholdt i pinsen i 1924. Det blev grundlag for "Biodynamisk Landbrug og Havebrug". Bogen kan ikke bare læses som en almindelig bog, der giver opskrifter og vejledning indenfor et bestemt fagområde. Det kræver øvelse og et længere studie i teori og praksis, at forstå og erfare indholdets revolutionerende tanker og udsagn.

I dag og i fremtiden er bogen stadig meget aktuelt, når vi vil skabe et fornyet landbrug og havebrug til gavn for natur og menneskeheden. Mennesket som fysisk, levende og åndeligt væsen danner grundlaget for de biodynamiske idéer som bidrager til en sund natur med sunde planter og dyr til en sund ernæring af mennesker.

I løbet af ugen vil vi læse og fortolke uddrag af ”Landbrugskurset”. Vi vil dog ikke udelukkende side inde og studere.Der vil løbende være afveksling med kunstneriske aktiviteter og ophold i naturen.

Læs mere på: https://www.logumklosterhojskole.dk/kurser

Biodynamisk havekursus 2022

Dato er ikke fastsat endnu
Praktisk kursus i grønsagsdyrkning som opbygger jordens frugtbarhed

Kurset kombinerer det nyeste inden for regenerativ dyrkning med de biodynamiske principper.  

Ved at forstå samspillet mellem planten, jorden og mikroorganismerne kan vi dyrke nogle sunde grøntsager og samtidigt opbygge jordens frugtbarhed. 

Vi vil gennemgå jordbearbejdning, såning, dyrkning af grøntsager og urter, samt brugen af de biodynamiske præparater på en praktisk og overkommelig måde.

Kurset er åbent for alle og finder sted i min have på Nr. Lyndelsevej 19 i Højby, Odense S.

Pris: 600 kr. som inkluderer kaffe og brød, medbring selv en madpakke til midt på dagen.

Tilmelding på: erikfrydenlund@gmail.com

Betaling på konto 8401 4221133