Biodynamic consult      tlf. 28500037      mail: erikfrydenlund@gmail.com

 • Facebook Social Icon

Kurser

Alle kurser er afholdt af Erik Frydenlund med mindre andet er angivet.

 

Du tilmelder dig ved at udfylde formularen og indbetale kursus beløbet på konto nr. 8401 4221133 i Andelskassen Merkur.

Jordfrugtbarheds kursus 2020

Kursusforløb i regenerative dyrkningsmetoder

3 gange 2 dage 
Undervisere: Martin Beck og Erik Frydenlund. 

Vores vision: Lærer naturlige processer i jorden og kulturplanterne at kende og hvorledes disse kan bruges til at regenerere en frugtbar jord. Der bliver mulighed for både i teori og praksis at lære hvorledes vi med en udvidet forståelse af jordbunden og plantedyrkningen kan vitalisere planterne og opbygge en frugtbar jord.

 Modul 1: 27.-28.feb. Samspillet mellem planterne og mikrobiologien, Kullerup, Fyn.

 • Næringsstofbalance -udvidet jordanalyse i følge Albrecht.

 • Bakteriernes og svampenes funktion i jorden og deres betydning for god plantevækst.

 • Plantearternes og sædskiftes vekselvirkning og betydning for en bredspektret og robust mikrobiologi.

 • Ukrudtets funktion og hvordan man overflødiggør dem.

 • Fladekompostering af grønne afgrøder.

 • Mikrobiel processtyring(MPS), fremstilling af ferment.

 Modul 2: 9.10.juni. Vitalisering af planter og regeneration af jordens humusindhold. Michael Meyer, Sjælland.

 • Tage pulsen på planterne – analysering af bladsaft og jordprøver

 • Plante-vitaliserende besprøjtninger.

 • Fremstilling og anvendelse af kompostthe, høthe, humus og kisel præparat.

 • Dyrkning af vårafgrøder med mellemafgrøder

 • Demonstration af metoder til humusopbygning og levendegørelse af jordbunden.

 • Jordløsning.

 Modul 3: 14.-15.sept. Behandling af gødning. Kullerup, Fyn.

 • Behandling, fermentering og præparering af organisk gødning.

 • Kompostering.

 • Omstilling af bedriften til regenerative dyrkningsmetoder i praksis.

 • Biokul, fremstilling og anvendelse.

 • Kvalitetsmanegement.

Pris 9.500kr +moms for alle 8 dage, studerende 5.500kr +moms + forplejning.

Det er muligt at deltage i enkelte moduler hvis der er plads.

Biodynamisk Bi Skole - 2020

Bi Skole som foregår over 3 lørdage
Bi Skolen er rettet mod begyndere og erfarne biavlere, som ønsker at komme igang med en
mere naturlig biavl.
Det gennemgående tema vil være at forstå biernes væsen og at udvikle en biavl på biernes præmisser, som kan styrke deres sundhed og livsvilkår. Denne type biavl betyder: mindre arbejde, færre omkostninger, mindre honning, større sundhed og gladere bier.
Der vil hver gang være emner der er aktuelle for årstiden, og som kan hjælpe deltagerne med det praktiske arbejde derhjemme.
 •  7. marts  Baggrund og principper for biodynamisk biavl, bierne som en superorganisme?                                                                Gennemgang af forskellige typer bistader som topliste stadet, det gyldne stade, samt                                                      opstaplingstadet, så du kan vælge hvilket der passer bedst til dig.                                                                                               Hvilke planter kan der sås og dyrkes til bierne.                                                                                                                            Planlægning af den kommende sæson.
 • 25. april     Formering ved sværmning, deling af familier, slyngning og presning af honning,                                                                behandling og røring af honning. Hvordan fanger man en sværm.                                                                                               Hvordan arbejder man med bierne uden røg.
 •  27. juni   Forberedelse til vinteren, fodring til vinteren, varoa behandling. 
Pris: 1500kr, det er muligt at deltage på enkelte dage for 600kr hvis der er plads.
Tilmelding på: erikfrydenlund@gmail.com
Betaling på knto 8401 4221133

Biodynamisk havekursus

Lørdag den 18. april 2020 fra kl 10 til 16
Praktisk kursus i grønsagsdyrkning som opbygger jordens frugtbarhed

Kurset kombinerer det nyeste inden for regenerativ dyrkning med de biodynamiske principper.  

Ved at forstå samspillet mellem planten, jorden og mikroorganismerne kan vi dyrke nogle sunde grøntsager og samtidigt opbygge jordens frugtbarhed. 

Vi vil gennemgå jordbearbejdning, såning, dyrkning af grøntsager og urter, samt brugen af de biodynamiske præparater på en praktisk og overkommelig måde.

Kurset er åbent for alle og finder sted i min have på Nr. Lyndelsevej 19 i Højby, Odense S.

Pris: 600 kr. som inkluderer kaffe og brød, medbring selv en madpakke til midt på dagen.

Tilmelding på: erikfrydenlund@gmail.com

Betaling på konto 8401 4221133