top of page

Kisel Præparatet (501)

Kisel præparatet er fremstillet ved at pulverisere bjergkrystaller til et fint mel, som kommes i kohorn og begraves i jorden over sommer halvåret.

Kiselpræparatet støtter lys processen og plantens forbindelse til dens omgivelserne. dermed styrkes fotosyntesen i planten. Derfor kan kisel præparatet virke på to måder enten ved at støtte den vegetative vækst i plantens vækst fase, eller modningen i plantens modningsfase.

Det fremmer væksten af stærke lodrette planter.
Det er afgørende for at sikre en ernæringsmæssig god kvalitet af foder og fødevarer i form af smag, aroma og holdbarhed.
Anvendelsen af dette præparat er særlig vigtigt i drivhuse og beskyttede afgrøder, fordi det kan give en lys impuls, som udligner et varmt og fugtigt miljø som kan give kraftig vækst og svampesygdomme.

 

Anvendelse:
Kisel præparatet intensiverer den aktivitet der er ved sprøjtetidspunktet, derfor bruges kisel præparatet ideelt flere gange i vækst fasen. Første gang tidligt i vækstfasen når planten begynder at lave fotosyntese og sidste gang i modningsfasen.

Sprøjte tidspunkt:
Udsprøjtes tidligt om morgenen efter solopgang og inden solen bliver for stærk. Undgå regnvejr ved udsprøjtning.

Rodfrugter kan som en undtagelse sprøjtes en til to uger før høst om eftermiddagen.

Udrøring:

Foretages med håndkraft eller ved større mængder med maskine. Ved håndrøring anvendes spand eller tønde, som fyldes 1/2  eller 2/3 med håndvarmt vand. Undgå helst plastik. Der røres energisk en time ved at røre så der opnås en dyb hvirvel i midten af vandet hvorefter man skifter retning og rører den anden vej til der igen opnås en dyb hvirvel, dette gøres uden pauser i en time.

Det bruges 3 gram per hektar i 15-20 liter vand af god kvalitet. For en areal på 1000 kvadratmeter eller mindre, bruges 2 gram i 5 til 10 liter vand.

Udsprøjtes som en fin tåge i luften og snarest muligt efter røring.

bottom of page