top of page

 

Jordfrugtbarheds kursus 2020

Kursusforløb i regenerative dyrkningsmetoder

3 gange 2 dage 
Undervisere: Martin Beck og Erik Frydenlund. 

Vores vision: Lærer naturlige processer i jorden og kulturplanterne at kende og hvorledes disse kan bruges til at regenerere en frugtbar jord. Der bliver mulighed for både i teori og praksis at lære hvorledes vi med en udvidet forståelse af jordbunden og plantedyrkningen kan vitalisere planterne og opbygge en frugtbar jord.

 Modul 1: 27.-28.feb. Samspillet mellem planterne og mikrobiologien, Kullerup, Fyn.

 • Næringsstofbalance -udvidet jordanalyse i følge Albrecht.

 • Bakteriernes og svampenes funktion i jorden og deres betydning for god plantevækst.

 • Plantearternes og sædskiftes vekselvirkning og betydning for en bredspektret og robust mikrobiologi.

 • Ukrudtets funktion og hvordan man overflødiggør dem.

 • Fladekompostering af grønne afgrøder.

 • Mikrobiel processtyring(MPS), fremstilling af ferment.

 Modul 2: 9.10.juni. Vitalisering af planter og regeneration af jordens humusindhold. Michael Meyer, Sjælland.

 • Tage pulsen på planterne – analysering af bladsaft og jordprøver

 • Plante-vitaliserende besprøjtninger.

 • Fremstilling og anvendelse af kompostthe, høthe, humus og kisel præparat.

 • Dyrkning af vårafgrøder med mellemafgrøder

 • Demonstration af metoder til humusopbygning og levendegørelse af jordbunden.

 • Jordløsning.

 Modul 3: 14.-15.sept. Behandling af gødning. Kullerup, Fyn.

 • Behandling, fermentering og præparering af organisk gødning.

 • Kompostering.

 • Omstilling af bedriften til regenerative dyrkningsmetoder i praksis.

 • Biokul, fremstilling og anvendelse.

 • Kvalitetsmanegement.

Pris 9.500kr +moms for alle 8 dage, studerende 5.500kr +moms + forplejning.

Det er muligt at deltage i enkelte moduler hvis der er plads.

Tirsdags eurytmi

10 Tirsdage fra kl 18.30 til 19.30, i Eurytmi salen på Lindved skolen, Odense S.
Første gang den 16. jan 2018

Der vil denne gang være fokus på grundlæggende eurytmi øvelser. 

Vi vil veksle mellem fysiske øvelser, som får pulsen op og giver sved på panden, og stille øvelser som styrker vores tilstedeværelse i nuet (mindfullness i bevægelse)

Eurytmi er lette bevægelser som virker i dybden! Eurytmi arbejder ikke kun med det fysiske men også med livskræfterne, og styrker derfor vores livsenergi og velbefindende i kroppen. 

Kurset er åbent for alle interesserede, kom gerne første gang og prøv om det er noget for dig!

Ingen eurytmi i vinterferieugen.

Tilmelding på mail: erikfrydenlund@gmail.com

Pris 500 kr - indbetales på konto 8401 4221133

Tirsdags eurytmi

Med temaet: Livskræfter
10 Tirsdage fra kl 19 til 20 i eurytmi salen på Lindved skolen, Odense S.
Første gang den 25. sept.
 Eurytmi en bevægelsesform der arbejder med vores æterlegeme/ livskræfter! og som styrker vores livsenergi og velbefindende i kroppen. 
Det er disse livskræfter som virker opbyggende og skabende i naturen og mennesket, gennem eurytmi har vi en unik mulighed for at arbejde skabende med disse kræfter, og dermed få en ny oplevelse og forståelse af dem!
Vi vil veksle mellem fysiske øvelser, som får pulsen op og giver sved på panden, og stille øvelser som styrker vores tilstedeværelse i nuet -mindfullness i bevægelse!
Kurset er åbent for alle interesserede, kom gerne første gang og prøv om det er noget for dig!
Ingen eurytmi i uge 42.
Tilmelding på mail: erikfrydenlund@gmail.com
Pris 500 kr som indbetale på konto 8401 4221133
bottom of page